www.zykl.net > 梼杌怎么读

梼杌怎么读

1 白泽 2 夔kuí 3 凤凰 4 麒麟 5 梼杌táo wù 6 獬豸xiè zhì 7 犼hǒu 8 重明鸟 9 毕方 10饕餮 tāo tiè

梼杌 táo wù 梼杌(táo wù)在上古时期华夏神话中是四凶之一。所谓”四凶“,最早指的是上古年间四位残暴的部落首领,后来被杜撰为他们部落图腾的四种怪物。《左传·文公十八年》:“颛顼有不才子,不可教训,不知诎言,告之则顽,舍之则嚣,傲狠明德,...

梼杌[táo wù] 古代传说中的一种猛兽 谓之梼杌。--《左传.文公十八年》。注:凶顽无匹俦之貌。。服注:梼杌状似虎,豪长一尺,人面虎足,猪牙,尾长丈八尺,能斗不退。

梼杌 táowù [legendary fierce beast]∶古代传说中的一种猛兽 谓之梼杌。——《左传·文公十八年》。注:“凶顽无匹俦之貌。”。服注:“梼杌状似虎,豪长一尺,人面虎足,猪牙,尾长丈八尺,能斗不退。” 楚之梼杌。——《孟子》。注:“嚣凶之类,兴于记恶之戒,因...

梼杌 táowù (1) [legendary fierce beast]∶古代传说中的一种猛兽 谓之梼杌。——《左传·文公十八年》。注:“凶顽无匹俦之貌。”。服注:“梼杌状似虎,豪长一尺,人面虎足,猪牙,尾长丈八尺,能斗不退。” 楚之梼杌。——《孟子》。注:“嚣凶之类,兴于记恶之戒...

梼杌(táo wù),四大凶兽之一,自身傲狠,难训,喜欢为所欲为。相传,梼杌本身是北方天帝颛顼的儿子,桀骜不驯。有言道:"不知诎言,告之则顽,舍之则嚣,傲狠明德,以乱天常。"在梼杌死后不久,竟然演化成了著名的上古魔兽,成为四凶之一,为祸...

饕餮tāo tiè 獬豸xiè zhì 梼杌táo wù 猰貐yà yǔ 百度词典都没有,我一个一个查字典的,望采纳~~

您好 梼杌,拼音【táowù】 释义 1、古代传说中的一种猛兽。 2、传说为远古“四凶”之一,是鲧死后的怨气所化。 3、泛指恶人。 4、楚史书名,因为梼杌有年轮的意思,很形象。 5、梼杌是上古帝王颛顼[1]第六子(穷蝉之弟、皋陶之兄,黄帝之曾孙,昌...

饕餮tāo tiè 檮杌táo wù 穷奇qióng qí 浑沌hùn dùn 穷奇-------《山海经·北山经》有云:“又西二百六十里,曰邽山。其上有兽焉,其状如牛,猬毛,名曰穷奇,音如獆狗,是食人。”另外一种说法说穷奇是神名,《淮南子·墬形训》:”穷奇,广莫风之所...

网站地图

All rights reserved Powered by www.zykl.net

copyright ©right 2010-2021。
www.zykl.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com